Kontakt

2. Ansvarsförhållande

Trafikverket har det övergripande nationella ansvaret för trafiksäkerheten. Kommunen, skolan, transportören, föräldrar och eleven har också ett gemensamt ansvar för detta.

Vårdnadshavare har alltid ansvar för barnen på väg mellan hemmet och skolan. Om barnet har upphandlad skolskjuts tar kommunen över ansvaret från det att barnet kliver ombord på skolskjutsfordonet på väg till skolan. Kommunens ansvar slutar när barnet åter efter skoldagen kliver ur skolskjutsfordonet.

I de fall som eleven vid hemfärden väljer att stiga ur bussen på annan plats än den överenskomna övergår som huvudregel ansvaret åter till vårdnadshavare. Vårdnadshavare har också ansvar för elev som åker till eller från skolan med kollektivtrafik. Ovanåkers kommun, elevens skola, transportören, vårdnadshavaren och eleven har således var och en för sig ansvar för olika delar av elevens skolväg.

Senast uppdaterad