Kontakt

Fredag - Ändrad tid (Celsius-Ryggesbo)

Rotebergs skola - Åsen - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

12.10

Rotebergs skola

12.20

Lövberget

X

Åsen

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

12.55


Celsiusskolan - Åsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

15.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.55

Senast uppdaterad