Kontakt

Torsdag

Kåda skola - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Knåda skola

13.50

Ryggesbo

14.00


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.30

Lövberget

X

Åsen

14.40

Celsius

14.55

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

15.35


Senast uppdaterad