Kontakt

Måndag

Lillboskolan - Voxna - Norrgårdarna

Hållplats

Tid

Lillboskolan

14.20

Celsiusskolan

14.25

Älmeskullen

X

Måndagsfallet

X

Voxna

X

Finnstuga

X

Dalkarlsbo

X

Voxnabruk (skolan)

X

Räka

X

Norrgårdarna

16.05


Celsiusskolan - Dalkarlsbo

Hållplats

Tid

Celiusskolan

16.10

G:a Lillbo

X

Finnstuga

X

Darlkarlsbo

X

Senast uppdaterad