Kontakt

Kan jag börja bygga när jag fått bygglov? Vad innebär anmälan?

Nej, du får inte påbörja åtgärderna utan ett startbesked. För enklare ärenden så utfärdar miljö- och byggnämnden startbeskedet i samma beslutshandling som bygglovet. Var noga med att kontrollera detta.

Senast uppdaterad