Kontakt

Vad kostar mitt bygglov och min anmälan?

Kostnaderna beräknas med kommunens taxa som grund, som är beslutad i kommunfullmäktige. Kontakta vår byggnadsinspektör om du vill veta mer.

Senast uppdaterad