kvinna som sitter i skogen

Allemansrättens dag 20 september

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. För att uppmärksamma detta instiftades Allemansrättens dag den 20 september.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Läs mer om Allemansrätten och vilka lagar och regler som omger den på Naturvårdsverkets hemsida:

Allemansrätten - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

pojke i skog som håller i ett löv

Varför är det bra att vara ute i naturen?

Vi vet att fysisk aktivitet i allmänhet ökar välbefinnandet, det vill säga att vi känner oss gladare, piggare och får det lättare att koncentrera oss. Vi vet också att goda levnadsvanor minskar risken för en rad sjukdomar i framtiden, såsom hjärt-kärlsjukdomar, cancer, depression och obesitas.

Att vara utomhus leder ofta till att vi rör på oss mer än vi tror. Det finns också andra fördelar av att hitta sin rörelse i naturen - till exempel att vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker är gratis och tillgängliga för oss alla. Att vara ute i naturen, parker och grönområden kan även ha positiva effekter på vår sociala, mentala och fysiska hälsa, oavsett om det handlar om enstaka tillfällen eller ett regelbundet friluftsliv.

Barn och unga bör vara fysiskt aktiva i genomsnitt 60 minuter om dagen. Idag är det dock endast 2 av 10 som når upp till den rekommendationen enligt senaste Pep-rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

en person med ryggsäck som vandrar i en mörk skog

Hittaut i Ovanåker

28 april - 1 oktober pågår Hittaut i Ovanåker, där du kan leta checkpoints runt om i kommunen. I år finns det totalt 130 checkpoints som väntar på att bli hittade.

Läs mer om Hittaut Ovanåker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

två personer som lagar mat ute med ett stormkök

Tips och material för att hitta ut i naturen

Här har vi samlat en rad tips på källor med information och material från friluftsorganisationer som både är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Här kan du som vuxen med barn i din närhet bland annat hitta roliga, pedagogiska och inspirerande sätt att lära sig mer om allemansrätten, eller ta del av guider för när det är dags att ge sig ut i skogen, på vattnet eller fjället. Här finns även material på andra språk. Materialet går bra att använda på förskolan, skolan eller fritiden.


Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation och erbjuder roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Här kan du ta del av både kunskap och inspiration.

Här kan du ta del av några tips på deras hemsida:

Låt äventyret börja - Kunskap & Inspiration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsmulle och skogens värld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelet om Allemanrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Material på svenska, engelska, somaliska och arabiska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Luften är fri

Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomfördes Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrättens innebörd. Initiativtagare till projektet var Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket.

Hälsofördelar och hur friluftsliv bidrar till en förbättrad hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisningsmaterial för skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Svenska Turistföreningen

Svenska Turistföreningen har tagit fram Allemansrättsskolan, ett pedagogiskt material att använda för att lära sig mer om allemansrätten på enkel svenska. Här hittar du bland annat enkla budskap om allemansrättens innebörd, samt nedladdningsbart material och filmer.

Läs mer hos Svenska Turistföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Håll Sverige Rent

Hos Håll Sverige Rent, som arbetar för att fler inte ska skräpa ner, kan du som vill lära dig mer eller berätta om allemansrätten på andra språk få information, inspiration och material på upp till 11 olika språk. Här finns även ett kort quiz för att testa ens kunskaper.

Läs mer hos Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har tagit fram skolmaterial om allemansrätten för årskurs F-9. Här finns lektioner, filmer, frågesporter och annat kul för att lära sig mer om allemansrätten och dess rättigheter och skyldigheter.

Läs mer hos Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sveriges lantbruksuniversitet

Vill du få information om hur man kommunicerar allemansrättens möjligheter och skyldigheter kan du vända dig till Sveriges lantbruksuniversitet. Här finns exempel på hur kommunikation kan utvecklas och förnyas för att nå ovana målgrupper och nya företeelser i naturen, som till exempel den ökade cyklingen.

Läs mer hos Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Allemanspeppen!

Ta vara på allemansrätten och känn allemanspeppen! Här hittar du information från Generation Pep om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv:

Läs mer om Allemanspeppen! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad