Arbetet med nya fotbollsplanen i Alfta pausas

Fotbollsplanen i Alfta som är uppförd på 1940-talet och ligger i Forsparken skulle under 2023 läggas om. Men på grund av oförutsedda kostnader i projektet har kommunen gjort valet att pausa omläggningen för att göra ett omtag.

Mattias Bergström, kommunchef:

- Det kommer bli en ny fotbollsplan vid Forsparken men vi kan inte fortsätta arbetet just nu när kostnaderna blivit så mycket högre än vad vi hade budget för. Under hösten och vintern kommer vi därför utreda hur vi kan fortsätta arbetet utan att det blir fortsatt dyrare.

Förutom att den stora planen ska läggas om kommer även en mindre plan att göras.

- Alfta GIF Fotboll har en stark utveckling med många ideella ledare, bra ungdomsverksamhet och ett fint integrationsarbete. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för sådana här verksamheter i kommunen. Vi har en gemensam syn med föreningen att se framåt i det här projektet, säger Mattias Bergström.

Senast uppdaterad