Barn i föräldrars fokus
- en kurs för dig som är separerad förälder

Den 3 oktober startar en kurs för föräldrar som har separerat och vill få till ett bättre samarbete kring barnen. Kursen är kostnadsfri och består av tre träffar i Bollnäs.

Kursen är för föräldrar som har separerat och vill få till ett bättre samarbete kring sina barn. Den är främst utformad för dig som har dina barn boende hos dig eller som har umgänge med dem. Målsättningen med BIFF är att ge dig som förälder hopp, synliggöra barns behov och situation och arbeta med frågan ”Vad kan du som förälder göra för att underlätta för ditt barn?”

Kursen utgår från ett barnperspektiv, barnets rättigheter och kunskap om barn. Syfte är att få föräldrar att reflektera och få tips på hur de kan möta barnens behov.

BIFF grupper kan ge föräldrar kunskap och möjlighet att utveckla egna redskap som kan leda till att en svår situation blir mer hanterlig och begriplig för barnen.

BIFF materialet är utformat av Rädda barnen.

Vad innebär det att delta?

Deltagande är frivilligt, och det är viktigt att komma alla tre gångerna.
Ni träffas i en grupp om 4 - 6 föräldrar. (Inte i samma grupp som din f.d partner.)
Ny kursomgång startas upp efter att gruppen fyllts med nya deltagare.
Kursen är kostnadsfri och fika erbjuds.

Var och när?

BIFF kursen innehåller 3 träffar som är ca 2 timmar per träff.

Datum: Tisdagar i oktober - 3/10, 10/10 och 17/10
Tid: kl. 17:00 – 19:00
Plats: Bollnäs. Adress meddelas vid anmälan.

Kontakt och anmälan

Kursledare är Malén Sörfelth och Lena Persson

Anmäl ditt intresse till:

Malén Sörfelth
Telefon 0278- 255 00
E- post:malen.sorfelth@bollnas.se

Eller

Lena Persson
Telefon: 0278 - 252 92
E- post: lena.a.persson@bollnas.se

Senast uppdaterad