Kommunkontorets väntrum

8 maj stänger kommunvägledningen kl. 12.00

På onsdag, 8 maj, stänger kommunvägledningen kl. 12.00. Har du ett bokat besök efter stängning, kom överens med handläggaren om annan entré.

Senast uppdaterad