Naturvårdsbränning som kan ge rök i Ovanåkers kommun

Fredagen den 17 maj planerar Länsstyrelsen i Dalarnas län att genomföra en naturvårdsbränning i Gåsbergets naturreservat, cirka 8 km norr om Dalfors i Rättviks kommun. Under bränningsdagen kommer kraftig rökutveckling att vara synlig i området, framför allt i riktning mot Voxna.

Området som ska brännas är cirka 50 hektar. Det kommer att finnas vattenslang längs den del av brandgränsen som inte utgörs av sjö, gott om personal samt en helikopter på plats. Bränningen är kommunicerad med räddningstjänsten enligt rutin. Efter bränning kommer området att bevakas till dess att området är helt kallt. Allt för att bränningen ska kunna ske så säkert som möjligt.

Syftet med bränningen är att stärka de naturvärden som är kopplade till brandpräglad tallskog. Bränningen ingår i projektet Life2Taiga, ett EU-finansierat projekt kring naturvårdsbränningar som löper under tiden 2022-2028. Läs mer om projektet och naturvårdsbränningar: Life2Taiga | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad