Camping med taktält och eld

Torrt och soligt väder ökar risken för skogsbrand

Under torra sommarmånader är det en ökad risk för bränder i skog och mark. Just nu är det torrt i markerna och vi har sett bränder i vårt närområde.

Anledningar till att det börjar brinna kan till exempel vara att någon varit oaktsam vid grillning eller eldning av gräs, blixtnedslag eller skogs- och markarbeten.

Håll koll på brandrisken

Även om det inte har utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk. Det betyder att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark. Håll koll på brandrisken med hjälp av SMHI:s brandriskprognos Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker som du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Avgränsa eldplatsen med stenar eller jord, så att den hålls liten.
  • Använd fältkök om du ska laga mat. Det är ofta säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser kraftigt. Vinden kan få gnistor att flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring.

Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om elden sprider sig när du eldar i naturen ska du först larma 112. Försök därefter stoppa elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom en meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.

Senast uppdaterad