Undantag från eldningsförbud

Från och med 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Detta enligt en ändring som gjorts i Avfallsförordningen (SFS 2020:614). Kommunfullmäktige har nu beslutat om att göra ett undantag från förbudet.

Hur trädgårdsavfallet ska hanteras

Den nya ändringen i avfallsförordningen (SFS 2020:614) säger att mat- och trädgårdsavfall ska sorteras separat och materialåtervinnas. Det innebär att trädgårdsavfallet ska tas om hand på något av följande sätt:

  1. Genom att själv lämna trädgårdsavfallet till kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Genom att teckna abonnemang hos Borab för hämtning av trädgårdsavfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Genom att själv kompostera avfallet på den egna tomten.

    Kommunfullmäktige har i lokala föreskrifter beslutat om undantag från kravet på materialåtervinning genom att tillåta eldning enligt punkt 4. Undantaget gäller enbart trädgårdsavfall och därför gäller även i fortsättningen att eldning av annat avfall t.ex. målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast eller annat avfall inte är tillåtet.

  4. Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas om det kan ske utan olägenhet och inte strider mot utfärdat eldningsförbud vid brandrisk (enligt beslut i KF 2024-05-06 görs undantag från Avfallsförordningen).

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall utgörs framförallt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårdsavfall.

Vid frågor, kontakta

E-post miljo-bygg@ovanaker.se
Tfn 0271-570 00 (vx)

Senast uppdaterad