Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Är du pensionär eller kanske känner du en pensionär? Den här informationen om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten är till dig! Uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen för att de inte ansöker eller känner till möjligheten.

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för den som har låg pension så att man med hjälp av tillägget kan betala sin bostadskostnad. Äldreförsörjningsstöd är ett skattefritt stöd för den som har låg eller ingen pension så att man både kan betala sin bostadskostnad och uppnå skälig levnadsnivå.

Tre steg för att ansöka

  1. Ta fram alla uppgifter som behövs.
    Pensionsmyndigheten frågar om bostadskostnad, inkomster och tillgångar.

  2. Gör en beräkning innan man ansöker
    Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man själv testa och göra en beräkning. De får svar direkt om de bör gå vidare med en ansökan.

  3. Gör ansökan
    Enklast ansöker man på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper pensionären att fylla i rätt uppgifter.

Man kan även ansöka via blankett som man laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats, hämtar på ett servicekontor eller beställer från deras kundservice.

Ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten

Digitala informationsmöten

Vi erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för pensionärer, anhörig eller god man. Även anställda på kommunen kan delta. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Senast uppdaterad