Eldningsförbud upphör - 3 juli, 12:00

Från och med klockan 12 idag upphör eldningsförbudet i länet.

Från och med 12.00, måndagen den 3 juli, är det återigen tillåtet att laga mat och grilla i skog och mark. Då upphör nämligen nuvarande eldningsförbud. Regn har fallit i stora delar av länet de senaste dagarna. Det gör att Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna i länet bedömer att det eldningsförbud som trädde i kraft den 13 juni inte längre behövs.

Om värmen kommer tillbaka kan förhållandena ändras fort och ett nytt eldningsförbud kan bli aktuellt. Håll dig uppdaterad genom att följa Länsstyrelsen Gävleborgs eller Ovanåkers kommuns hemsida.

Använd gärna de fasta grillplatserna även nu när eldningsförbud inte råder i länet. Och var alltid försiktig med eld i skog och mark. Ha alltid tillgång till vatten.

Vad är en fast grillplats?

  • Grillplatsen bör vara anlagd på fast mark, minst 15 meter från
    sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.
  • Grillplatsen bör i första hand utgöras av ett sandfyllt cementrör, gärna med
    svängbart grillgaller.
  • Runt grillplatsen bör det vara en avgrusad yta eller en yta med obrännbart
    material med ungefär en meters bredd.

Senast uppdaterad