Elever kan ansöka om fondmedel innan den 30 september

1-30 september har du som elev möjlighet att ansöka om fonder som riktar sig till elever i Ovanåkers kommun från förskoleklass till och med sista årskursen i gymnasiet. För att uppfylla fondernas krav ska eleven vara folkbokförd i Ovanåkers kommun samt tillhöra det boende/skolområde som krävs av respektive fond.

Stiftelsen Pehr Jonssons beklädnadsfond

Utöver kläder tas hänsyn till personliga hjälpmedel som underlättar och främjar för den enskilde under skoltiden. Långheds tidigare skolområde har företräde därefter tas sökande från Alftas skolområde i beaktande.

I ansökan ska kvitto bifogas över gjorda utlägg.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Varg Nilssons fond

Av tillgångarna delar barn-och utbildningsnämnden ut medel till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, har gjort sig förtjänta av uppmuntran och som är boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Voxna församling skolfond

Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av uppmuntran och är boende inom tidigare Voxna församling.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilldelat belopp från ovan fonder kan uppgå till maximalt 3 000 kronor.

Voxna Kreatursfond

Fonden vänder sig till behövande ungdom för fortsatt utbildning efter genomgången grundskola och där ej lån eller andra stipendier täcker kostnaderna för en fortsatt utbildning. Även föreningar som bedriver kurser i utbildningssyfte bland ungdomar kan ansöka. Sökande ska vara folkbokförda i Voxna socken.
Tilldelat belopp kan uppgå till maximalt 2 300 kronor.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?

Kontakta Barn-och utbildningsförvaltningen:

Epost: barnochutbildning@ovanaker.se

Tfn: 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad