Fonder att söka för elever och studerande ungdomar

Fonderna riktar sig till elever och studerande ungdomar som är folkbokförda i Ovanåkers kommun samt tillhör det boende/skolområde som krävs av respektive fond. Ansökan om fondmedel kan endast göras under perioden 1-30 september.

Stiftelsen Pehr Jonssons beklädnadsfond.
Utöver kläder tas hänsyn till personliga hjälpmedel som underlättar och främjar för den enskilde under skoltiden. Långheds tidigare skolområde har företräde därefter tas sökande från Alftas skolområde i beaktande.

I ansökan ska kvitto bifogas över gjorda utlägg.

Stiftelsen Varg Nilssons fond
Av tillgångarna delar barn-och utbildningsnämnden ut medel till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, har gjort sig förtjänta av uppmuntran och som är boende inom Rotebergs nuvarande skolupptagningsområde.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Stiftelsen Voxna församling skolfond
Tillgångarna delas ut av barn-och utbildningsnämnden till elever som genom goda studieresultat och gott uppförande, gjort sig förtjänt av uppmuntran och är boende inom tidigare Voxna församling.

Med ansökan ska intyg bifogas från mentor om gott uppförande och goda studieresultat, betygshandlingar och/eller omdömen.

Tilldelat belopp från ovan fonder kan uppgå till maximalt 3 000 kronor.

Voxna Kreatursfond
Fonden vänder sig till behövande ungdom för fortsatt utbildning efter genomgången grundskola och där ej lån eller andra stipendier täcker kostnaderna för en fortsatt utbildning. Även föreningar som bedriver kurser i utbildningssyfte bland ungdomar kan ansöka. Sökande ska vara folkbokförda i Voxna socken.

Tilldelat belopp kan uppgå till maximalt 2 300 kronor.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad