Föreläsningar: Våld i vardagen

Brottsofferjouren, Trygghetens hus och Kvinnojouren stöttan arrangerar två föreläsningar på temat Våld i vardagen.

Föreläsningarna är gratis. Föreläsare Sara Skoog Waller, forskare och psykolog vid Högskolan Gävle.

Senast uppdaterad