Stefan Jonsson, Arbetsmarknads- och näringslivschef (till vänster) och Fredrik Persson, vikarierande näringslivsutvecklare tycker det är viktigt att lyfta att alla kommunens verksamheter och företag tillsammans jobbar för ett bättre företagsklimat.

Företagsklimatet i kommunen bättre än någonsin

Varje år mäter Svenskt näringsliv ungefär 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Årets rapport visar att Ovanåkers kommuns företagsklimat är bättre än någonsin!

Ovanåkers kommuns sammanfattande omdöme är i år det högsta någonsin. Källa: www.foretagsklimat.se/ovanaker

Under året som gått har Arbetsmarknad- och näringsliv på Ovanåkers kommun jobbat mycket med dialog med företagare runt om i kommunen. Detta har gjorts genom företagsbesök där beslutsfattare tillsammans med tjänstepersoner besökt flera företag och bjudit in till dialog där företagen själva får framföra sina åsikter och behov.

Vi är fortfarande inne i en kartläggningsfas där vi bland annat åker ut på företagsbesök för att samla in material som ska hjälpa oss som kommun att förstå på vilket sätt vi kan finnas där för näringslivet. Alla dessa företagsbesök skapar en förståelse där kommun och näringsliv kan lära känna varandras processer. Detta har troligtvis varit positiv för resultatet! Säger Fredrik Persson, vikarierande näringslivsutvecklare på Ovanåkers kommun.

Företagsbesöken har varit både hos större industrier likväl som hos mindre företag. Besöken har varit väldigt uppskattade bland företagen och man har även besökt några företag som är skrivna i kommunen men som har sin verksamhet förlagd på annan ort.

Näringslivsarbetet var det första vi tog tag i när vi var på plats efter valet. Inte för att det varit dåligt innan men för att det behövde förnyas. Det är roligt att de nya formerna av företagsbesök och frukostmöten har varit uppskattade. Vi behöver göra fler förändringar för att förbättra samarbetet mellan kommunen och företagen men det här resultatet visar att vi är på rätt väg, säger Yoomi Renström, kommunalråd.

En av delarna i arbetet har även varit kompetensförsörjning. Arbetsmarknadsenhetens personal har aktivt jobbat från skolans verksamhet med planer hos studie- och yrkesvägledarna upp till företagen och deras behov av personal och kompetens.

Det viktiga är att vi gör det här tillsammans. Vi har gjort många förändringar i organisationen och det här är lönen för det viktiga arbetet. Alla spelar roll! Från minsta lilla i skolan upp till det stora och företagen. Man är stolt över att vara företagare i Ovanåkers kommun! Säger Stefan Jonsson, Arbetsmarknads- och näringslivschef

Personalen på Arbetsmarknads- och näringslivsenheten är nöjda med resultatet. Från vänster: Kent Jonsson, Brkty Tesfagergish, Carina Lindberg, Ann Olsson, Stefan Jonsson, Khaled Zourom, Kent Törnberg, Dagmara Weinkiper Hälsing, Fredrik Persson

Vid frågor, kontakta

Vikarierande näringslivsutvecklare
Fredrik Persson
Tfn 0271-570 33
E-post Fredrik.persson@ovanaker.se

Arbetsmarknads- och näringslivschef
Stefan Jonsson
Tfn 0271-571 12
E-post Stefan.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad