regn på gata

Gul varning för höga vattenflöden

SMHI har utfärdat gul varning i Ovanåkers kommun för höga vattenflöden. Veckans kraftiga nederbörd i kombination med nytt regn kan leda till att vattennivåerna i små vattendrag såsom diken, bäckar och mindre åar kan stiga.

SMHI har utfärdat både en gul respektive röd varning för höga vattenflöden i länet. Röd varning gäller bland annat i Bollnäs kommun samt i kustområdet från Hudiksvall ned till Gävle. Gul varning gäller i Ovanåkers kommun, men följ läget på SMHI:s webbplats. Varningen gäller från fredag eftermiddag, natten till lördag och tillsvidare.

De senaste dygnens kraftiga snöande i kombination med nytt regn gör att snösmältningen går fort. Det gör att avrinningen riskerar att inte hinna med vilket ökar risken för översvämning på framför allt lågt belägna punkter, mindre vägar och hårda ytor. Källare kan ta in vatten. Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och du som privatperson ansvarar själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du kan förbereda dig för översvämningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun har kontinuerliga samverkanskonferenser med berörda aktörer, ex. Länsstyrelsen och andra kommuner. Helsingevatten, Aefab och Borab är förberedda och gatuavdelningen kommer kontrollera dagvattenbrunnar och rensa vägtrummor innan helgen.

Röd varning som utfärdats i delar av länet kan innebära:

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

När en röd varning utfärdats för höga flöden bedömer SMHI att det finns stor risk för översvämning. Du som vistas i berört område bör vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHIs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ trafikinformationen i ditt område. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förklaring vädervarningar

Gul varning: konsekvenser för samhället

Orange varning: allvarliga konsekvenser för samhället

Röd varning: mycket allvarliga konsekvenser för samhället

Senast uppdaterad