Här kan du hämta sand

Nu är det halt ute igen. Om du behöver sand till din egen tomt kan du hämta det både i Edsbyn och Alfta. Kom ihåg att det inte är tillåtet att hämta sand med släpvagn eller traktor!

Sand finns att hämta vid komposteringstippen intill återvinningscentralen på Gamla landsvägen i Edsbyn och vid återvinningsstationen på Järnvägsgatan i Alfta.

Stor åtgång på sand kan göra att det är tomt i förrådet

Syftet med sandfickorna är att privatpersoner ska kunna hämta sand för husbehov, vid sin entré eller kunna sanda ett stråk på sin uppfart där man vanligtvis går. Rapporter säger att det fylls sand i släpvagnar och även traktorer med skopa och vagn, vilket betyder att vi blir tvungna att sätta hinder framför sandbehållarna för att hindra sådana fordon att kunna hämta sand i fortsättningen. Det innebär i sin tur att det kan vara tomt när någon kommer och ska fylla sina hinkar och att det kommer ta längre tid innan påfyllning sker eftersom hindren kommer behöva flyttas först. Det blir därför ohållbart om det hämtas sand för att sanda hela uppfarter eller vägar in till sin fastighet.

En orsak till att det är svårt att veta när sandfickorna blir påfyllda är att vi beställer av entreprenörer som själva är ute på uppdrag när det är halt.

Senast uppdaterad