Idag öppnar Edsbyns simhall!

Under sommaren har Edsbyns simhall fått nya ytskikt. Kakel på väggar och golv har bytts ut och gett simhallen ett rejält lyft. Idag, 4 september öppnar simhallen för säsongen.

Golvet och väggarna i simhallen har fått nytt kakel. I bassängerna var kaklet av så pass bra skick att man valt att behålla dem och endast lägga ny fog mellan plattorna. Andra saker än golv och väggar har också bytts ut. Bland annat har man sett till att simhallen har fått nya skyltar där även punktskrift finns. Även personalutrymmen som är kopplade till simhallen har fått nytt golv och färg då de sitter ihop med simhallens ytskikt.

För simhallspersonalens säkerhet så har man installerat en säkerhetsvajer längs ena långsidan på bassängen som personal kan använda vid rengöring när bassängen är tömd på vatten. Man inväntar leverans av en mobil handikapphiss som kommer att monteras i den stora bassängen för att man ska kunna ta sig i på ett enklare sätt. Man kommer också att montera en trappa ner i den stora bassängen för att den ska bli mer tillgänglig.

På de stora fönstren längs långsidan så monterar man en solfilm för att minska reflektionen av ljus i vattnet, för att bassängerna ska bli mer överblicksbara för såväl badande som badvakter för att kunna hålla koll på varandra bättre i bassängen.

Nu är simhallen redo för hösten och vinterns badgäster. Varmt välkomna!

Senast uppdaterad