I juni påbörjas återställande av Voxnan

Under den tid då flottning pågick på Voxnan så förstördes delar av vattendragens ekosystem och värdefulla funktioner. Därför påbörjas nu en restaurering av Voxnan för att återställa det som blev förstört. Arbetet är en del av EU-projektet Rivers of LIFE vars syfte är att ekologiskt återställa vattendrag som påverkades negativt under flottningsepoken.

Länsstyrelsen har sedan tidigare restaurerat delar av Västerhocklan, som är ett biflöde till Voxnan bland annat. Nu fortsätter alltså återställandet i Voxnans huvudfåra.

Att återställa vattendrag ger flera nyttor. Ett återställt vattendrag är mer variationsrikt. Det innebär fler livsmiljöer och större biologisk mångfald. Åtgärderna bromsar också upp vattnet och håller kvar det i landskapet en längre tid, det ökar vattenrening men ger också effekt mot översvämningar och skogsbränder.

Älvar och vattendrag återställs för att återskapa livsmiljöer

Under flottningsepoken, från 1850 fram till 1960-talet, rensades nästan alla vattendrag i Gävleborg från block och stenar med hjälp av dynamit och schaktmaskiner. När man gjorde detta så stängdes även sidofåror för att kanalisera vattnet så att man lättare skulle kunna transportera timmer mot kusten till de stora sågverken. Detta har bland annat påverkat biologin i och omkring vattendragen mycket negativt.

– Vi vet att paddlingsintresset är stort i Voxnan och vi för en dialog både med paddlingsförbundet och näringsidkare som hyr ut kanoter i Voxnan. Vi kommer vidta åtgärder för att säkerställa att de som paddlar vet vilka strömmar vi har maskiner i och kommer också ha en fortsatt dialog under projektets gång. Som paddlare får man gärna hålla utkik efter information som vi kommer sätta ut vid iläggningsplatser vid de strömmar där vi arbetar, fortsätter säger Peter Mathisen.

Under tiden som arbetet pågår kan det förekomma grumling av vattnet vid platsen man arbetar men även en bit nedströms. Innan man påbörjar arbetet på platserna som ska restaureras så kommer man att flytta på eventuella musslor som sedan sätts tillbaka på samma plats när arbetet är slutfört.

Senast uppdaterad