Porträtt av Mattias Bergström.

Mattias Bergström.

Mattias Bergström blir ny kommunchef

Det blir Mattias Bergström, nuvarande tf kommunchef, som från och med 1 augusti tar över rollen som ny kommunchef i Ovanåkers kommun.

I torsdags beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att utse Mattias Bergström till ny kommunchef i Ovanåkers kommun. Han börjar sin nya anställning 1 augusti.

Jag är stolt och tacksam för att fått förtroendet att vara kommunchef. Vi har stora utmaningar framför oss och jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta arbetet med att utveckla kommunen för alla som bor och verkar här”, säger Mattias Bergström. 

Mattias Bergström började på Ovanåkers kommun hösten 2018, då som chef för miljö- och byggförvaltningen. Under pandemin blev Mattias utsedd till stabschef och hade till uppgift att samordna kommunens krishantering. Efter det har Mattias haft olika roller inom kommunstyrelseförvaltningen, först som verksamhetschef efter att dåvarande biträdande kommunchefen slutat och sedan två gånger som TF kommunchef.

Mattias har även tidigare varit tillförordnad chef och vid båda tillfällena har han visat prov på stort ansvarstagande och lämplighet i rollen som kommunchef. Vi känner ett stort förtroende för Mattias och är övertygade om att han kommer att ta sig an de stora frågor vi har att hantera i kommunen framöver på ett bra sätt, säger Yoomi Renström, Kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad