Mattias Bergström, tillförordnad kommunchef

Mattias Bergström har utsetts till tf kommunchef från och med idag, 31 januari.

Kommunchef Marita Lindsmyr valde den 23 januari att lämna in sin uppsägning på egen begäran. I samråd mellan Marita Lindsmyr och Yoomi Renström har Marita arbetsbefriats med lön under uppsägningsperioden som är tre månader.

Mattias Bergström har tidigare haft rollen som tillförordnad kommunchef och kunde tillträda med kort varsel.

Senast uppdaterad