Gammal man med käpp och ung kvinna i ljusblå kläder sitter i en soffa. Kvinnan visar mannen något i en bok. Båda ler.

Nya avgifter för hemtjänst och särskilt boende

Från 1 mars i år började nya avgifter för hemtjänst och särskilt boende att gälla. Beslut på dina nya avgifter dyker upp i din brevlåda. De skickas ut till alla som har någon form av insats från omvårdnadsenheten. De nya avgifterna kommer sedan på din faktura som skickas ut i början på april.

Från och med mars månad betalar du för antalet timmar per månad som du är beviljad insatser. Insatser = verkställd tid. Detta är steg 1 i den nya avgiftsmodellen.

Ex. Om ni är beviljade över 8 timmar så kommer ni att nå upp till maxtaxan som är 2 575 kr/månad för omvårdnaden och ni kommer inte att betala mer för era omvårdnadsinsatser än så. Har ni däremot andra insatser som till exempel matlådor, trygghetslarm etcetera så kommer de avgifterna att tillkomma då de inte ingår i maxtaxan.

Om ni inte har lämnat in någon inkomstförfrågan under 2024 och ni vill att vi ska räkna på er avgift så använd er av blanketten inkomstförfrågan Pdf, 38.7 kB.. Blanketten finns även att hämta i kommunvägledningen på kommunkontoret i Edsbyn.

Senast uppdaterad