Nytt gräs på fotbollsplanen i Alfta

Under året kommer arbetet med det nya gräset på fotbollsplanen i Alfta att fortsätta och målet är att komma igång med arbetet så snart tjälen i marken har försvunnit.

Det var under sommaren 2023 som arbetet med att lägga om gräset vid fotbollsplanen i Alfta påbörjades. Under arbetets gång upptäcktes stora stenblock i underlaget. Arbetet pausades för att hitta ett kostnadseffektivt sätt att slutföra arbetet på då det skulle bli för kostsamt att gräva ur fotbollsplanen.

Förslaget från en genomförd geoteknisk undersökning var att fylla uppåt i stället, att lägga på massor i stället för att gräva ur allting. Det arbetet kan påbörjas så snart politiska beslut är tagna, entreprenör är upphandlad och marken tillåter. Oavsett om man sår gräs eller rullar ut gräs så behöver det växa och sätta sig och därför kommer fotbollsplanen inte att kunna användas under året.

Senast uppdaterad