Vändplanen framför Lillboskolan. Där är det parkeringsförbud för att skolbussarna trafiksäkert ska kunna ta sig ut från skolområdet.

Vändplanen framför Lillboskolan. Där är det parkeringsförbud för att skolbussarna trafiksäkert ska kunna ta sig ut från skolområdet.

Parkeringsförbud vändplan vid Celsiusskolan och Lillboskolan

Skolbussarna har problem att ta sig ut från Celsiuskolan och Lillboskolan då föräldrar som hämtar sina barn parkerar vid skolbussens vändplan där det är parkeringsförbud.

Parkeringsförbud gäller hela vändplanen vid Celsiusskolan och den lilla grusplätten mitt emot Lillboskolan. Det finns skyltar om parkeringsförbud uppsatta men trots det parkeras bilar på dessa platser.

De stora bussarna behöver den ytan för att svänga ut från skolan och komma ut på vägen. Om det står bilar på den ytan måste bussarna backa och på annat sätt försöka ta sig ut vilket inte blir en trafiksäker vändning.

Var vänliga och respektera att det är parkeringsförbud vid dessa platser.

Senast uppdaterad