Regn, skurar, skyfall och vattensamlingar

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i någon form. Som fastighetsägare har du ansvar för ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och mycket arbete. Det finns åtgärder som du som fastighetsägare kan vidta för att minska risken för skador. Vi har samlat information till dig!

Förebygg översvämningar

Har du översvämning i källaren?

Översvämning i källaren är ibland resultatet av kraftiga regn eller stopp i avloppet.

Dagvatten

När vattnet rinner av på marken kallas det dagvatten. Läs om hur vi tillsammans kan hantera dagvatten så att risken att vattendrag förorenas går att minimera.

Mer information om hur du ska agera vid översvämning

Hos MSB och Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du bäst skyddar dig före en översvämning, under tiden den pågår och vad du ska göra efteråt. På informationssidorna hittar du även information om hur du som fastighetsägare ska agera vid risk för översvämning i ditt område.

Senast uppdaterad