Rivningen av gamla Celsius F-6

Efter lång väntan så rivs i sommar den gamla skolbyggnaden som tidigare huserat Celsius låg och mellanstadium. Detta innebär en del avspärrningar på området.

Företaget som fått till uppdrag att riva fastigheten heter CRREX AB. Målsättningen är att inleda sanering under maj månad. Därefter rivs byggnaden och när det är gjort kommer även marken att saneras. Under saneringen av marken kan avspärrningarna ev behöva att utökas.

En del maskiner kommer att röra sig i området som till viss del kommer att vara avspärrat. Avspärrningarna kommer att vara angränsade på ett sånt sätt att anslutningsvägar till och från skolområdet inte påverkas. Arbetsfordon och containrar mm kommer att i huvudsak förvaras på den tidigare innergården. Arbetet kommer att pågå dagtid mellan kl 07:00 och 19:00. Vi ber om överseende med eventuellt buller under arbetstiden.

Området är under tiden rivningen och saneringen pågår att se som en byggarbetsplats. Detta innebär att inget tillträde av obehöriga tillåts på området. Vårdnadshavare ansvarar för sina barn och ungdomar.

När rivningen är klar så kommer till en början den norra delen av marken att besås med gräs och den södra grusas upp. I ett längre perspektiv är området planerat för flerbostadshus, men inga konkreta planer på byggnation finns i dagsläget.

Kontaktuppgifter vid frågor

Planeringschef, Ovanåkers kommun
Johan Olanders
E-post: johan.olanders@ovanaker.se
tel 0271-570 97

CRREX AB, platsansvarig
Dennis Hjerp
tel 070-681 47 38

Senast uppdaterad