Rivningen av gamla Celsius F-6

Uppdaterad 2023-07-06: Rivningen av den gamla skolbyggnaden har påbörjats. Under juli och augusti kommer rivnings- och återställningsarbeten att pågå. Här kan du läsa mer om rivningen och få svar på frågor.

Information om rivningen

Rivningsentreprenören CRREX AB avser arbeta under vardagar 07:00 - 19:00. Vi ber om överseende med eventuellt buller under arbetstiden.

En del maskiner kommer att röra sig i området som till viss del kommer att vara avspärrat. Avspärrningarna kommer att vara angränsade på ett sånt sätt att anslutningsvägar till och från skolområdet inte påverkas. Arbetsfordon och containrar mm kommer att i huvudsak förvaras på den tidigare innergården. Arbetet kommer att pågå dagtid mellan kl 07:00 och 19:00. Vi ber om överseende med eventuellt buller under arbetstiden.

Området är under tiden rivningen och saneringen pågår att se som en byggarbetsplats. Detta innebär att inget tillträde av obehöriga tillåts på området. Vårdnadshavare ansvarar för sina barn och ungdomar.

När rivningen är klar så kommer till en början den norra delen av marken att besås med gräs och den södra grusas upp. I ett längre perspektiv är området planerat för flerbostadshus, men inga konkreta planer på byggnation finns i dagsläget.

Frågor och Svar

Varför rivs gamla Celsius F-6?

Byggnaden uppfördes under 60-talet och skolans verksamhet såg ett behov av större och fräschare lokaler då den gamla Celsiusskolan F-6 var både trång och sliten. Ett beslut togs om att renovera och bygga om Celsiusskolan 7-9 och ha hela skolans verksamhet där istället. Lokalerna som F-6 använde var inte ändamålsenliga och heller inte energimässigt försvarbara. När den nya Celsiusskolan blev klar så fanns därför inte längre något behov för de gamla lokalerna. Då byggnaden hade ett stort renoveringsbehov så togs beslut om rivning för att istället göra utrymme för annan eventuell byggnation på tomten.

Var går barnen från Celsius F-6 i skolan nu?

År 2020 blev renoveringen och ombyggnationen av det som tidigare inrymt Celsiusskolans 7-9 och Edsbyns museum klar. Då flyttade alla Celsiusskolans verksamheter in i lokalerna där de idag har sin verksamhet i nya och fräscha lokaler som är anpassade för ändamålet. Läs mer om renoveringen av Celsiusskolan här

Vad händer sen med tomten där Celsius F-6 har stått?

När rivningen är klar så kommer till en början den norra delen av marken att besås med gräs och den södra grusas upp. I ett längre perspektiv är området planerat för flerbostadshus, men inga konkreta planer på byggnation finns i dagsläget.

Kontaktuppgifter vid frågor

Planeringschef, Ovanåkers kommun
Johan Olanders
E-post: johan.olanders@ovanaker.se
tel 0271-570 00

CRREX AB, platsansvarig
Dennis Hjerp
tel 073-094 33 93

Senast uppdaterad