Skor och ben mot asfalt

Rörelsesatsning skapar arbetsro i klassrummet

Lillboskolan har gjort studiebesök till Öregrunds skola för att se hur de jobbar med "rörelseskola". Där har rörelse blivit en naturlig del i skolan och fritidshemmet.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som leds av Riksidrottsförbundet och som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.

Öregrunds skola berättade att det är större arbetsro i klassrummen nu, vilket ökar möjligheten att få lära sig så mycket som möjligt, och kränkningsanmälningarna är få. Arbetsmodellen har uppmärksammats av andra skolor som också arbetar med förbättrad arbetsro och trygghet för eleverna. Rektorn på Lillboskolan, Ola Larshans berättar:


Vi har jobbat med idrott och hälsa i många år och har fysisk aktivitet på schemat så gott som dagligen. Nu har vi varit till Öregrunds skola på studiebesök för att få tips och inspiration för att kunna utveckla vårt arbete.

En av de saker han noterar och tar med hem är uppslag till olika aktiviteter som finns i den kreativa skolgårdsmiljön på Öregrunds skola.

Vi kan åstadkomma mycket med enkla medel och eget arbete, säger Ola Larshans.

Titti Hagardsson jobbar som lärare på Lillboskolan:

Daglig rörelse och frisk luft är ju så otroligt viktigt för vårt välmående. Sambandet mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan är positivt. På Lillboskolan har vi närhet till utemiljön med bland annat uteklassrum och skog. Tack vare studiebesöket såg vi fler möjligheter och fick fler ideér kring hur vi kan arbeta vidare med vår skolgårdsmiljö för att göra den än mer stimulerande och lustfylld för eleverna och personalen. Vi vill kunna inspirera till en aktiv fritid och framtid.

Senast uppdaterad