Snart startar utredningen av Edsbyn Arena

En enig miljö- och byggnämnd tog idag, 23 maj, beslutet att anlita ett externt företag för att göra en utredning av byggnadens stabilitet, stadga och bärighet. Utredningen ska visa om byggnaden uppfyller de krav som kan ställas på den.

- Att vi äger den här utredningen ger oss tryggheten för att det ska bli en säker utredning. Vi har hela tiden haft tryggheten och säkerheten som ledstjärna, säger miljö- och byggnämndens ordförande Björn Schols.

Arenan kommer hålla öppet under utredningen då de två påverkande faktorerna, snö och publik, inte finns under den här perioden. Av den anledningen kommer arenan att hållas öppen tills utredningen är klar. Utredningen startar så snart som möjligt, dock tidigast när avtalet är påskrivet med tilldelad leverantör. Detta görs efter att protokollet är justerat, vilket sker måndag 27 maj. Innan dess kan vi inte gå ut med vilken leverantör som utför arbetet.

- Att vi betalar utredningen kan väcka en del frågetecken. Bland annat eftersom kommunen har egen verksamhet i arenan är det viktigt att den här utredningen blir skyndsamt gjord samt att vi inte vill fördröja några eventuella åtgärder. Vi har snabbt gjort en upphandling och kunnat anlita en extern part som kan påbörja uppdraget inom kort. För oss är det viktigt att få fram en utredning för att säkerställa byggnadens säkerhet. Vi är måna om att verksamheterna kan fortsätta som vanligt och anser att det här är den bästa vägen att gå, säger Björn Schols.

Senast uppdaterad