en flicka som sitter på en förälders axlar

Sponsring av evenemang 2024

För evenemang som genomförs av föreningar kan sponsring från kommunen ges med 5 000 kr/evenemang. För större evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts. Målet med sponsringen är att öka antalet besökare till kommunen.

Kriterier för att få sponsring:

  • Evenemanget ska genomföras av en förening.
  • Ovanåkers kommun ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial och vid digitala evenemang synas med logga.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Ansökan ska skickas in minst tre veckor innan genomförande.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 200 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 800 personer för sponsring med 10 000 kr.

För föreningar som anordnar mindre evenemang/tävlingar i kommunen där besöksantalet inte uppgår till minst 200 besökare kan priser till exempelvis prisbord fås.

För frågor om ansökan kontakta kommunikationschef Ulrica Leandersson
E-post: ulrica.leandersson@ovanaker.se
Tfn: 0271-571 20

Ansök om sponsring av evenemang här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad