Stöd till föräldrar i NPF-familjen

Som förälder i en familj där neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) finns, så är risken stor för utmattning, depressiva symptom, sömnstörningar eller ångest. Orsaken är de påfrestningar i vardagslivet som är vanliga i en NPF-familj. Därför anordnas nu en insats för dig som har en föräldraroll i en NPF-familj.

Insatsen riktar sig till dig som har ansvar för ett eller flera barn med en neuropsykiatrisk- eller spektumdiagnos. Ofta kan man som vårdnadshavare i en NPF-familj känna ett behov av stöd och en oro för att själv drabbas av psykisk ohälsa.

Nina Larsson, anhörigstödsamordnare och Katarina Broman, samtalsterapeut berättar att många ofta har svårt att be om hjälp och inte vet var de ska vända sig för att ta stöd i sin situation. I projektet som görs via ett samverkansprojekt mellan Anhörigstödet i Ovanåkers kommun och Edsbyn Din Hälsocentral så kommer det att finnas tre delar man som deltagare kan ta del av. En föreläsning, en utbildning som är fördelad på fyra träffar samt en samtalsgrupp som kommer att träffas tre gånger under våren.

Föreläsningen handlar om hur det är att vara förälder i en NPF-familj. Utbildningen, eller psykopedagogiska verkstaden som den också kallas, handlar om att hitta sätt för att få ihop livspusslet som NPF-familj. Där får du tillsammans med andra vårdnadshavare handfasta råd för att utveckla en individuell omsorgskompass för din egen återhämtning. Den tredje delen, samtalsgruppen, finns för att du ska kunna få stöd, men också ge stöd till andra i samma situation. Här finns möjlighet att dela erfarenheter av att leva som NPF-familj.

Insatsen är ett samverkansprojekt mellan Anhörigstödet i Ovanåkers kommun och det Psykosociala teamet vid Edsbyn Din hälsocentral, Region Gävleborg. Gruppledare är anhörigstödssamordnare Nina Larsson samt beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Broman.

Senast uppdaterad