Stor uppslutning till Prova-på-dagen för 65+

Under torsdagen samlades flera föreningar från kommunen bakom Celsiushallen där de bjöd in till en prova-på dag. Dagen var för personer från 65 år och uppåt. På plats fanns tillfälle att prova på olika aktiviteter. I strålande sol slöt många upp till dagen.

Det var många som sökte sig till Celsiusområdet denna strålande dag. Folkhälsan och anhörigstödet på Ovanåkers kommun hade tillsammans med RF-SISU och flertalet föreningar gått ihop för att arrangera en dag i hälsans tecken för personer över 65 år. På området kunde deltagarna bland annat prova på golf, gå-fotboll, discgolf, orientering och bågskytte. Antalet besökare var långt över förväntningarna och Edsbyns IF Bandy som bjöd på kolbullar, fick grädda runt 200 kolbullar.

Vi hade aldrig trott att det skulle komma såhär många. Vi tänkte att kommer det nån så blir vi glada, men det här var ju helt fantastiskt, berättar Therese Styverts Törnberg.

Med den goda responsen så hoppas arrangörerna att de ska kunna genomföra samma sak i Alfta i framtiden. Dagen bidrog inte bara till aktiviteter och mingel, även samverkan mellan de olika deltagande föreningarna skapades.

Alla slöt verkligen upp tillsammans och det skapade ett stort engagemang från alla föreningar som också fick möjlighet att nätverka, säger Therese.

Dagen visade upp det utbud på aktiviteter som finns i kommunen för äldre. Man hade också möjlighet att träffa trygghetslarmet och hälsocentralen. Många av besökarna uppskattade dagen och undrade när den skulle genomföras igen. Arrangörerna kommer nu att utvärdera dagen och se vad man kan göra mer eller annorlunda inför nästa år. Fortlöpande under året sker träffar med Anhörigstödet där man har olika teman på sina träffar. Flera forum för äldre att träffa varandra finns också hos de olika kyrkliga samfunden och i idrottslivets föreningar.

Runt 200 kolbullar grillades.

Flera föreningar slöt upp för att göra en så bra dag som möjligt.

Senast uppdaterad