en person som ligger i en hängmatta i naturen

Ta hand om varandra, naturen och allemansrätten i sommar

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Här är några exempel på saker som kan vara bra att tänka på när du befinner dig ute i naturen:

Plocka blommor

Snart är det midsommar, och midsommarbuketten ska enligt traditionen bestå av sju sorters blommor. Här är sju stycken som inte är fridlysta och som det är fritt fram att plocka:

🌸 natt och dag

🌿 humleblomster

🌹 ängsklocka

🌻 prästkrage

🐞 skogsklöver

🌱 rödblära

🌸 käringtand

smörblommor

Eldning

Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp eld i naturen. Kolla upp eventuella eldningsförbud innan du tänder brasan. Om det är tillåtet att elda, tänk på:

🔥 Bästa stället att elda är på redan iordninggjorda eldplatser.

🔥 Elda bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark, till exempel på grus eller sandmark.

🔥 Elda inte på mossa, torvmark, jordig skogsmark eller klippor.

🔥 Ha alltid vatten nära till hands.

🔥 Ta med engångsgrillen och skräpet hem.

två personer som lagar mat på campingkök

Hemfridszon

Hemfridszonen är området närmast ett bostads- eller fritidshus där du inte störa de boende.

✋ Det finns inga generella mått för hur stor hemfridszonen är. 

✋ Mer stök - längre avstånd! Tänk på att inte hålla till för nära hus där någon bor om du gör något som kan vara störande för de boende. 

Allemansrätten på land och vatten

Allemansrätten gäller på både land och vatten. Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte hör till en tomt eller är fågelskyddsområde. Kom ihåg att inte störa eller förstöra och flytta på dig om den som äger bryggan behöver den.

Övernatta i naturen, tältning, sova ute

Allemansrätten gör det möjligt för dig att tälta enstaka dygn ute i naturen. Här kommer några tips för bästa övernattningen utomhus:

🏕️ Kolla upp området där du tänkt tälta. I vissa områden kan det vara förbjudet.

🏕️ Slå upp ditt tält på tålig mark. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar.

🏕️ Tälta inte nära bostäder.

en tjej som sitter i en sovsäck

Husvagn och husbil

Några tips till dig som semestrar med husvagn eller husbil i sommar:

🐌 Det är förbjudet att köra i terrängen så håll dig till vägarna.

🐌 Fråga markägaren om lov innan du parkerar din husvagn eller husbil i närheten av där någon bor.

🐌 Kolla upp vilka regler som gäller i kommunen där du vill övernatta eller rasta.

Allemansrätten vid odlad mark och hagar

Det här är bra att tänka på om du rör dig vid mark som är odlad eller vid hagar:

🌱 Det är förbjudet att gå på åkrar med växande gröda

🌱 Plocka inte gröda som växer

🌱 Kom ihåg att alltid stänga grinden till beteshagar om du passerar

🌱 Låt kossor och får vara i fred - stör inte tamboskap!

🌱 Skräpa inte ner, ta med ditt skräp till närmaste papperskorg eller ta med det hem.

Inget dass i sikte?

Nöden har ingen lag och ibland blir det ett toabesök i naturen. Tänk bara på var och hur du utför dina behov så att någon annan inte får en otrevlig överraskning. 

🧻 Gräv en grop! Ta med något att gräva med och täck över med jord när du är klar. 

🧻 Elda upp toapappret eller ha med dig en påse att lägga det i. Släng påsen när du kommer hem. 

🧻 Välj en plats långt från eldstaden, vindskyddet och vandringsleden. 

🧻 Håll dig långt borta från vattendrag så du inte smutsar ner vattnet. 

Hundar i naturen

Mellan den 1 mars och den 20 augusti måste du hålla extra koll på din hund när ni är ute i naturen. 🐶 Det är för att skydda vilda djur och fåglar under den mest känsliga tiden när de får ungar.

Frågor och svar om allemansrätten

Naturvårdsverket har svarat på de vanligaste frågorna de får in på sin hemsida:

Naturvårdsverket - frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad