Torbjörn Axklint blir ny tf miljö- och byggchef

Den 6 mars tillträder Torbjörn Axklint sin nya tjänst som tillförordnad förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen. Han efterträder Laura Fenlin som återgår till sin ordinarie tjänst som miljöinspektör.

Torbjörn har flerårig erfarenhet av chefskap och tillträder sin nya roll med erfarenheter från både offentlig sektor och privata näringslivet.

- Att Torbjörn har en bakgrund inom både offentlig sektor och privata företag ser vi som en stor styrka. Det är positivt att kliva in i en myndighetsroll med dessa båda perspektiv, säger Björn Schols (C), miljö- och byggnämndens vice ordförande.

Den 19 februari beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunchef i uppdrag att rekrytera en ny tillförordnad förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen.

- Med tanke på den komplicerade situationen som kommunen befinner sig i känns det jättebra att vi hittade den här lösningen med Torbjörn och att han hade möjlighet att börja med så kort varsel, säger Yoomi Renström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad