"varje apparat räknas" ( Text och Illustration med en elkontakt )

Varje kilowattimme (kWh) räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje sparad kilowattimme leder till att efterfrågan minskar och elpriserna sjunker. Via kommunens klimat- och energirådgivare kan du få tips och råd till energibesparande åtgärder.

Förra årets höga elpriser slog hårt mot svenska hushåll och företag. I år ser läget bättre ut.

2022 minskade flödena av rörledd gas från Ryssland till Europa vilket orsakade gasunderskott och en svår energisituation i Europa. En av följderna blev att energipriserna steg kraftigt.

– I år ser situationen mer stabil ut. Gaslagren är välfyllda inom hela EU och sommarens regnväder har gjort att de nordiska vattenmagasinen har en hög fyllnadsgrad. Dessutom har ny kärnkraft tillkommit i Finland, samtidigt som den franska kärnkraften har högre tillgänglighet nu än förra året, säger Kaj Forsberg, elmarknadsanalytiker på Energimyndigheten.

Den sparade kilowattimmen är den bästa

Varje sparad kilowattimme leder till att efterfrågan minskar och elpriserna sjunker. I oktober 2022 lanserade Energimyndigheten kampanjen "Varje kilowattimme räknas". Syftet var att informera brett för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap om vad minskad elanvändning kan leda till.

– Svenskarna minskade sin elanvändning och det gjorde stor skillnad under den tuffa vintersäsongen. Bland annat minskade det belastningen på elnätet vilket i sin tur minskade risken för förbrukningsfrånkoppling under höglasttimmar. Varje sparad kilowattimme leder till att efterfrågan minskar och elpriserna sjunker, säger Kaj Forsberg, elmarknadsanalytiker på Energimyndigheten.

Fortsätt använda elen på ett smart sätt

När läget nu ser bättre ut är det viktigt att fortsätta använda elen på ett smart sätt.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer. En tongivande faktor är ökade bränslepriser, som i sin tur styrs av ökad efterfrågan på svenska råvaror då det europeiska utbudet från Ryssland, Ukraina och Belarus minskat efter Rysslands invasion av Ukraina.

Fjärrvärmebolag har under 2022 och 2023 annonserat prishöjningar som i flera fall varit väsentligt högre än tidigare år. Från att prishöjningarna i medel legat under två procent de senaste tio åren, ökade de med i snitt 7,8 procent mellan 2022 och 2023. Flera fjärrvärmebolag har även informerat om prishöjningar inför 2024.

Det här kan du göra för att minska din elanvändning

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Hur mycket kan vi spara?

Enligt Svenska kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.Två procent av den totala elanvändningen i Sverige är cirka 3 TWh (terawattimmar). Det är ungefär lika mycket som vi kan spara tillsammans genom att sänka värmen inomhus med en grad och halvera användningen av varmvatten, bara i bostadssektorn (en grad innebär cirka 1 TWh och en halverad användning av varmvatten ger cirka 2 TWh.)

Plana ut kurvan

Illustration med kurvor över elförbrukning

Minskad elanvändning i topplasttimmarna leder till minskad risk för manuell frånkoppling.

 

 


Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Magdalena Slaga
E-post energiradgivning@ovanaker.se
Tfn 0271-570 26
Webbplats www.energiochklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad