Cykel

Vi delar ut sadelskydd - och vill veta vad du tycker om cyklingen i vår kommun

Att cykla till och från arbetet eller skolan är inte bara hälsofrämjande utan även en fin insats för miljön. Därför vill kommunens klimat- och energirådgivare Magdalena Slaga uppmärksamma Cykelns dag den 3 juni genom att på fredagen den 31 maj dela ut sadelskydd i centrala Edsbyn och Alfta. Hon uppmuntrar även till att delta i en undersökning om cykelmöjligheterna i kommunen.

Vartannat år genomför Cykelfrämjandet en undersökning där de granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna tycker om cykelmöjligheterna. Tycker till gör man genom att delta i Cykelfrämjandets undersökning Cyklistvelometern.

- Om du väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen de korta sträckorna gör du en bra insats för miljön. Och för dig själv så klart, säger klimat- och energirådgivare Magdalena Slaga.

Driftchef för gata/park Mikael Östling tycker det är bra att kunna ta del av resultatet från undersökningen:

- Genom att få in synpunkter på hur man som cyklist upplever vår kommun kan vi ha det som underlag när vi tittar på förbättringsåtgärder och framtida projekt. Kommunen har ansvar för ca 26 km gång- och cykelvägar, men även Trafikverket är en stor aktör med långa stråk.

Undersökningen genomförs för tredje gången och enkäten är öppen 1 juni - 31 augusti. Vi vill gärna veta vad du tycker om cykelmöjligheterna i vår kommun.

Här kommer du till cykelenkäten (öppen 1 juni - 31 augusti) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cyklistvelometern lyfter cyklisternas perspektiv

Resultatet från Cyklistvelometern ger en insyn i hur cyklister upplever sin kommun från ett cykelperspektiv och utgör därmed ett viktigt underlag för alla som vill förbättra cykelförutsättningarna i landets kommuner. Genom att undersökningen genomförs regelbundet och i hela landet möjliggör den även en jämförelse av resultat mellan kommuner och regioner, mellan olika typer av cyklister samt över tid.

Läs mer om Cykelfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad