Vill du göra skillnad för en medmänniska? Bli god man!

I vår anordnar vi utbildningstillfällen för dig som är intresserad av att bli god man. Redan 25 april startar vi nästa utbildning. Välkommen med din anmälan!

Vad gör en god man?

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Det finns många olika anledningar till varför en person kan vara i behov av god man, det kan vara på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Hjälpbehovet kan bero på fysisk eller psykisk sjukdom, olika former av funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar, missbruk eller hög ålder. Några exempel på uppgifter är att betala räkningar, ansöka om bostadsbidrag, hämta ut mediciner eller hantera kontakt med myndigheter.

Det är ett viktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i
tillvaron för en medmänniska.

Datum och tider

Alla utbildningar är mellan klockan 15.30-18.30. Du behöver bara gå på ett av tillfällena, du väljer själv vilket datum som passar dig!

25 april i Bollnäs kulturhus
Rum: Ida Kristina
Anmälan senast 22 april


30 maj
i Bollnäs kulturhus
Rum: Ida Kristina
Anmälan senast 27 maj.

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad