Två äldre män sitter och fikar och pratar med varandra. En av dem har en surfplatta.

Vi pratar om livet - samtalsgrupp för män 70+

Du som man över 70 år är välkommen till gruppsamtal en gång i veckan. Att åldras, ensamhet, livet i backspegeln, åldrandets möjligheter och vägen framåt är exempel på teman som vi samtalar kring!

Syftet med samtalsgruppen är att:

  • förebygga och motverka social isolering/ofrivillig ensamhet
  • ge utrymme för fördjupande samtal som kan saknas i din vardag
  • skapa rum för gemenskap och upplevelse av samhörighet
  • öka känslan av att livet är meningsfullt
  • öka psykiskt och existensiellt välbefinnande

Datum

Datum bestäms vid minst sex deltagare. Max 10 deltagare.

Dag och tid

En dag i veckan, 2 timmar i 8 veckor.

Plats

Anhörigstöd, Gyllenvägen 26 A Edsbyn

Studiematerial

Vi pratar om livet, framtaget av Hjärnkoll.

Anmälan

Lena Stål, tfn 0271-571 05, Anhörigstöd Ovanåker

Kostnad

Samtalsgruppen bekostas av Region Gävleborg. Gratis för dig som deltagare. Fika ingår.

Samtalsledare

Gun-Marie Edwardsson, samtalsledare från Hjärnkoll Gävleborg. Du får gärna kontakta Gun-Marie om du har några frågor!

Tfn 073-984 45 00
E-post gmedwardsson@hotmail.com

Senast uppdaterad