Ukrainska flaggan utanför kommunkontoret

Vi uppmärksammar årsdagen av krigsutbrottet i Ukraina

Idag, fredagen den 24 februari, är det ett år sedan Ryssland startade kriget mot Ukraina. Ovanåkers kommun visar sitt stöd till Ukraina genom att flagga med den ukrainska flaggan utanför kommunkontoret.

För ett år sedan tog vi demokratin och freden för given i vår del av världen. I dag vet vi bättre. För att visa vårt stöd för Ukraina och deras rätt till fred och frihet hissar vi deras flagga.

Vi gör det för att visa vårt stöd för demokratin, för Ukrainas självklara rätt att förfoga över sitt land och sitt territorium och för vår önskan om en snar fred i hela Europa. Vi flaggar också för att hedra dem som på olika sätt kämpar för Ukrainas självständighet.

Nästa gång vi hissar den ukrainska flaggan utanför kommunkontoret hoppas vi att vi gör det för att Ukraina återfått sin frihet. Och för en varaktig fred.

Senast uppdaterad