Kontakt

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det går att hämta materialet på alla förtidsröstningslokaler. Du kan också beställa materialet från Valmyndigheten eller hos kommunen, besök kommunhuset eller ring 0271-570 77. I materialet framgår det hur du går till väga.

Senast uppdaterad