Kontakt

Hur hanteras inkomna anmälningar?

Anmälningarna går till en extern part som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa parten.

När utredningen är färdig skickas den till respektive organisation för vidare hantering och diarieföring.

En färdig utredning räknas som allmän handling och kan begäras ut.

Senast uppdaterad