Kontakt

Vi jobbar för att göra din vardag enklare

Kommuninvånarnas behov står alltid i centrum i det arbete som vi utför. Vi strävar efter att göra vardagen enklare för invånarna i Ovanåkers kommun.

Huvudbild för Sveriges viktigaste jobbFörstora bilden

Visste du att många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommuner? Ovanåkers kommun som arbetsgivare erbjuder meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad. Vi vill därför påstå att vi har Sveriges viktigaste jobb.

Som medarbetare i Ovanåkers kommun finns goda möjligheter till eget ansvar, utveckling i arbetet och ett meningsfullt arbete som verkligen gör skillnad. Vi har målsättningen att alla anställda ska ha en god arbetsmiljö. Vår ambition är att vara och vidareutvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Vår personalpolicy

Vi som arbetar i Ovanåkers kommun arbetar på politikernas uppdrag för att Ovanåker ska vara en bra kommun att bo och leva i. Alla människor i vårt samhälle ska av oss anställda mötas utifrån sina egna förutsättningar. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna.

Vår personalpolicy fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam i alla verksamheter och uttrycker vilka förväntningar och krav som finns på oss anställda i våra olika roller.

En arbetsgivare – mer än 100 yrken

Funderar du på vad du vill bli och utbilda dig till? Eller funderar du på en förändring i ditt yrkesliv och vill veta mer om något specifikt yrke? I Ovanåkers kommun finns cirka 100 olika yrken att välja på!

De tre vanligaste yrkena i Ovanåkers kommun är undersköterska, förskolelärare och lärare. Tillsammans står dessa tre för ca 50 procent av det totala antalet anställda inom kommunen. Du kan också jobba hos oss om du är exempelvis sjuksköterska, miljöinspektör, socialsekreterare, bibliotekarie, arbetsterapeut, musiklärare, informatör, metod och kvalitetsutvecklare, kokerska, rektor, it-tekniker, arkivarie, löneadministratör, ekonom, energirådgivare, personalsekreterare, enhetschef och ingenjör.

Kontakt

HR-chef

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17
E-post maria.kihlstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad