Kontakt

Förmånerna med ett jobb på Ovanåkers kommun

Här är en lista med de förmåner du har som anställd på Ovanåkers kommun.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 150 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Du har 25 semesterdagar som grund. När du fyllt 40 får du 31 dagar och vid 50 år är du uppe i 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Tjänstepension

Vi avsätter pengar till din pension. Avsättningen är 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 31,5 procent på den lön som överstiger den nivån. Du bestämmer själv hur pensionen ska förvaltas.

Flexibel arbetstid

Som anställd i Ovanåkers kommun har du möjlighet att själv styra din arbetstid efter egna önskemål och behov, givetvis med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

Friskvård

Som anställd i Ovanåkers kommun har du tillgång till förmåner och aktiviteter genom kommunens personalklubb.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Sjukförsäkring

Anställda i Ovanåkers kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Kontakt

HR-chef

Maria Kihlström
Tfn 0271-574 17
E-post maria.kihlstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad