Kontakt

Vad kan anmälas i visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen ska användas för att anmäla allvarliga missförhållanden inom organisationen där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Exempel på missförhållanden som normalt omfattas är överträdelser av lagar och föreskrifter, korruption, mutor, ekonomisk brottslighet, missbruk av finansiella medel och allvarliga trakasserier. Även överträdelser inom en mängd lagar och bestämmelser med EU-rättslig grund såsom offentlig upphandling, produktsäkerhet, miljöskydd etc. omfattas.

Senast uppdaterad