Kontakt

Vad ska inte anmälas i visselblåsarfunktionen?

Allmänt missnöje med något inom kommunens verksamheter är inte en visselblåsning i lagens mening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Synpunkter och klagomål lämnas istället i de kanaler som finns upprättade för det (annan formulering? E-tjänster?)

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av skyddet som visselblåsarlagen ger. Sådana frågor hanteras på ordinarie sätt mot bakgrund av arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Har du frågor om ditt eget arbete eller om din anställning, vänd dig till din chef, till skyddsombudet eller facklig företrädare på din arbetsplats.

Senast uppdaterad