Kontakt

Varför har vi en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste i någon av våra organisationer. Funktionen är också viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för oss.

Senast uppdaterad