Kontakt

Vem kan anmäla?

De personer som kan anmäla och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under kommunens kontroll och ledning
  • egenföretagare
  • personer som ingår i kommunens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan anmäla.

Även de om slutat sin anställning, uppdrag, praktik eller liknande kan anmäla sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Senast uppdaterad